CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kurulduğu 1972 yılından bu yana anestezi hizmeti vermektedir. Reanimasyon Ünitesi ise 1994 yılında açılmıştır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 1982 yılından itibaren de eğitim kliniği olmuştur. Bu tarihte kliniğin kurucusu ve şefi olarak göreve başlayan Uzm. Dr. Gönül Öke, bu görevi 1998 yılında emekli olana kadar yürütmüştür. 1999 yılından itibaren bu görevi Prof Dr. Melek Güra sürdürmektedir. Şef Yardımcılığı görevini Uzm. Dr. Aydemir Yalman 1988-2012 yılları arasında yapmıştır. Kliniğimizde halen 12 uzman doktor, 20 asistan doktor, 31 reanimasyon hemşiresi, 24 anestezi teknisyeni ve 16 hizmetli personel görev yapmaktadır. 


2008 yılı ocak ayında teknolojik ve fiziksel olarak yenilenen 11 odalı merkez ameliyathanesi, 4 çocuk ameliyathanesi, 12’si erişkin ve 4’ü çocuk olmak üzere toplam 16 yoğun bakım yatak kapasitesi bulunmaktadır. Reanimasyon Kliniğimizde yılda ortalama 800 hastaya hizmet verilmektedir. Bu hasta grubunu sıklıkla, zehirlenme olguları, trafik kazası, yüksekten düşme gibi travma hastaları, dahili hastalıklar ve ameliyat sonrası bakım gerektiren hastalar oluşturmaktadır. Hastanemizin Merdivenköy Poliklinik binasında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğine ait Anestezi ve Ağrı poliklinikleri vardır.. 
   

Ağrı polikliniğimizde yılda ortalama 1500, anestezi polikliniğinde 11.000 hastaya hizmet verilmektedir. Ayrıca 1000 çocuk hastaya anestezi altında MR çekimi yapılmaktadır. Ağrı ünitemizde; 2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzman doktoru tarafından malign ve nonmalign hastalara medikal tedavilerinin yanısıra ameliyathane şartlarında minimal invaziv girişimler de yapılmaktadır.   
   

Uzmanlık eğitiminde, asistan doktorlar öncelikle tüm cerrahi dalları kapsayan 3 yıllık ameliyathane ve sonrasında da 1 yıl yoğun bakım eğitimi almaktadır. Eğitim programında; cuma günleri, tüm uzman ve asistanların, çarşamba günleri ise öğleden sonra sadece asistanların katıldığı klinik içi eğitim programı uygulanmaktadır. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde 1982 yılından bu yana 60 araştırma görevlisi uzmanlığını almıştır. 
 

Öğretim Üyeleri: 

Prof. Dr. Hasan KOÇOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Melek GÜRA ÇELİK  (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Senem KORUK (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ferda İNAL YILMAZ (Öğretim Üyesi)

Eğitim Sorumlusu:

Doç. Dr. Tülin AKARSU AYAZOĞLU


Klinik Çalışanları: 

Uzm. Dr. Zeynep Nur ORHON

Uzm. Dr. Serhan SARAR

Uzm. Dr. Ali Nadir ÖZÇEKİÇ

Uzm. Dr. Sibel DEVRİM

Uzm. Dr. Serdar YÜZER

Uzm. Dr. Emine Nursen KOLTKA

Uzm. Dr. Canan ÜNLÜ

Uzm. Dr. Sevil TÜFEKÇİ KALE

Uzm. Dr. Mesure Gül Nihan ÖZDEN

Uzm. Dr. Hüseyin KONUR

Uzm. Dr. Betül ŞEN

Uzm. Dr. Hatice İZMİRLİ

Asistanlar:

Dr. Alperen KISA

Dr. Cemile Yağmur ÜSTÜN

Dr. Simge ALKUT