CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Tarihçemiz

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 2012 yılında kuruldu. Anabilim Dalımız halen Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım protokolü çerçevesinde 1991 tarihinden bu yana Eğitim Kliniği olarak asistan eğitimi veren Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniğinde hizmet vermektedir.   

Genel Bilgiler

20 yataklı Nöroşirurji Kliniğimiz ana hastane binamızın 2. katında,  genel ameliyathaneler ve reanimasyon servisi ile aynı katta yer almaktadır. Ayrıca Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bulunduğu binada 6 adet pediatrik hasta yatağımız bulunmaktadır. Ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerimizi Merdivenköy Polikliniklerinde vermekteyiz.  Pazartesi günü biri çocuk hastanesinde olmak üzere iki ve diğer günler bir ameliyat masası ile haftanın her günü ameliyatlarımızı gerçekleştirmekteyiz.  Her cuma günü saat 07- 10 arasında tüm öğretim üyeleri,  klinik uzman ve asistanların katılımı ile eğitim toplantımız konu anlatımı, makale okuma ve olgu tartışmaları ile yapılmaktadır. 
 

Amacımız ve Vizyonumuz:

Nöroşirurji Anabilim dalı olarak hastalarımıza en yeni ve kabul görmüş tedavi yöntemlerini kanıta dayalı tıbbın gerektirdiği şekilde uygularken hasta memnuniyetini üst düzeyde tutmak en önemli görevimiz ve hedefimizdir. Nitelikli bir sağlık hizmeti sunmayı amaç edinirken iç disiplinimizde bir Üniversite Kliniğinin gerekliliği olan bilgiye ve eğitime önem vermekteyiz. Eğitirken ve eğitilirken bilgiye ve mükemmele olan tutkumuz bizi mesleğimizde yüceltmeli ve ‘’bizler hastalarımız için varız’’ gerçeğini de unutturmamalıdır.  Kliniğimizde araştırma görevlileri ve öğrencilerimizin eğitiminde, ezberci bir yaklaşımın tersine bilgiyi iyi sentez etmeleri, dinamik düşünmeleri ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Klinik çalışmalarımızın yanında araştırma çalışmalarını da birlikte yürüterek bilime katkıda bulunabilecek referans çalışmalar yapmak ve bunları tıp literatürüne kazandırmak da önemli amaçlarımız arasındadır.    

İMÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı olarak gelecek planlarımız;

Anabilim Dalımız bünyesinde hizmet vermesi planlanan Gama-Knife ünitesinin Hastanemizde hizmet alımı şeklinde kurulması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Ülkemizde sadece iki devlet üniversitesinde mevcut olan Gama-Knife Radyocerrahi ünitesinin üçüncüsünün üniversitemizde kurulacak olması bizleri heyecanlandırmaktadır. 
Anabilim Dalımızı Gama-Knife Radyocerrahi ünitesini kazanmasıyla birlikte nöroonkoloji , omurga cerrahisinde uyguladığımız kompleks ve minimal invazif cerrahi teknikler ile spinal cerrahi, nörovasküler hastalıkların (anevrizma, arterio-venöz malformasyonlar ve beyin kanamaları) tedavisi ile nörovasküler cerrahi,  parkinson cerrahisi ile fonksiyonel nöroşirurji, nöroendoskopik cerrahi ve pediatrik nöroşirurji konularında ülkemizde ve dünyada önümüzdeki yıllarda tanınan ve referans gösterilen bir merkez haline taşımayı stratejik hedeflerimiz olarak görmekteyiz. 
 

Klinik Çalışma Alanlarımız:

Ağrı cerrahisi (Trigeminal Nevraljiler)

Beyin anevrizmaları ve AVM tedavileri 

Beyin tümörlerinin tedavisi 

Endoskopik hipofiz cerrahisi ve 3. ventrikülostomi 

Omurga ve omurilik cerrahisi 

Parkinson hastalığında DBM (derin beyin stimülasyonu)  tedavisi 

Pediatrik  nöroşirurji 

Periferik sinir  cerrahisi 

Stereotaksik  ve fonksiyonel  nöroşirurji 

Nörotravma  cerrahisi 
 

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. A.Ferruh GEZEN (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Mehmet ERŞAHİN (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sabri GÜRBÜZ (Öğretim Üyesi)

Klinik Çalışanları 

Uz. Dr. Nejat IŞIK (Eğitim Görevlisi) 

Doç. Dr. Naci BALAK (Eğitim Görevlisi) 

Uz. Dr. Başak CANER (Başasistan) 

Uz. Dr. Çetin ÇAĞLAR

Uz. Dr. Mustafa EFENDİOĞLU

Asistanlar:

Dr. Şahin ASLAN

Dr. Çağlar BOZDOĞAN