CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Göğüs Cerrahisi

TANITIM

Göğüs Cerrahisi, Akciğer, Mediasten (Göğüs boşluğu organları), solunum yolları, Göğüs duvarı, yemek borusu gibi birçok hastalığın tedavisini yapan bir bölümdür. Akciğer kanserleri, ve akciğerin diğer tümörleri, Göğüs duvarı tümörleri, hiperhidrozis (el ve koltuk altı terlemesi), Raynaud hastalığı (ellerde soğuma ve morarma), Plevral effüzyon (Göğüs boşluğunda sıvı toplanması), kist hidatik, yemek borusu hastalıkları, solunum yolları tümörleri, solunum yolları ve yemek borusu yabancı cisimleri, doğuştan göğüs duvarı şekil bozuklukları (Pektus excavatum ve pectus carinatum) ve Videotorakoskopik cerrahi işlemler, timus bezi hastalıkları ve tümörleri, Göğüs travmaları ilgi alanlarımızdır.

TARİHÇE

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 2012 yılında Prof. Dr. Tahir Şevval Eren başkanlığında kuruldu. Anabilim dalımızda/Kliniğimizde ayrıca iki uzman görev yapmaktadır (Opr. Dr. Halil Tözüm ve Opr. Dr. Ayten Güler Akbıyık). Anabilim Dalımız/Kliniğimiz halen Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım protokolü çerçevesinde Eğitim ve Araştırma Kliniği olarak hizmet vermektedir.

ANABİLİM DALIMIZDA TEMEL DEĞERLER VE İLKELER

  • İnsan haklarına ve çevreye saygı
  • Etik kurallara uygunluk
  • Güvenirlik ve kalite
  • Bilimsellik
  • Evrensellik
  • Çağdaşlık
  • Katılımcılık

MİSYON VE VİZYON

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Göğüs Cerrahisi alanında toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak, bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

İyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve etik özelliklerle donatılmış bireyleri yetiştiren bir bölüm olmayı amaç edinmiştir.

EĞİTİM

Öğretim üyelerimiz yurtdışı ve yurtiçi yaygın tecrübeleri ile hizmet vermektedir. Dünyanın en prestijli dergilerinde araştırma makaleleri ile bilime hizmet sunmaktadırlar. Bilim adamı, araştırma görevlisi ve öğrenci yetiştirmek en önemli görevimizdir. Bu amaçla Üniverisite Tıp Fakültesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bütün imkanları kullanılacaktır.

HASTA HİZMETİ

Anabilim Dalımız/Kliniğimiz hastanemiz 5. katında yatan hastalara hizmet sunmaktadır. 2015 yılında hizmete girecek olan Türkiye’nin ve dünyanın en gelişmiş ve modern hastanesi ve Tıp Fakültesi ile hizmet vermeye devam edeceğiz.

 
Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Tahir Şevval EREN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi  Zeynep BİLGİ (Öğretim Üyesi)

Klinik Uzmanları:

Opr. Dr. Halil TÖZÜM

Opr. Dr. Ayten Güler AKBIYIK