CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 2012 yılında Prof Dr Ahmet Göçmen’in atanmasıyla birlikte kurulmuştur. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi affiliasyonu şeklinde hizmet vermektedir. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ise 1977 yılından itibaren hizmet vermektedir. Jinekolojik Onkoloji, Perinatoloji , Üreme endokrinolojisi ve Ürojinekoloji alanında hizmet verilmektedir. Kadın hastalıkları ve Doğum Ana Bilim dalı polikliniğinde öğretim üyesi, eğitim görevlisi, uzman ve araştırma görevlilerince poliklinik hizmeti verilmektedir. Jinekoloji servisi ve obstetrik servisi olarak toplam 42 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Doğumhane bünyesinde 5 yatak ve 4 doğum salonu mevcuttur. Merkezi ameliyathanede bir jinekolojik cerrahiler için bir de sezeryanlar için ortak kullanılan operasyon odası bulunmaktadır.

Tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ile alınmaktadır. Her Nisan ve Eylül TUS döneminde araştırma görevlisi alınmaktadır. Araştırma görevlilerinin eğitim süresi 4 yıldır. Uzmanlık eğitimi süresince Anestezi, genel cerrahi, üroloji ve patoloji rotasyonları yapılmaktadır.

Ana bilim dalında her hafta Perşembe ve Cuma günleri eğitime ayrılmıştır. Haftalık makale, seminer vaka takdimleri sunulmakta ve tartışılmaktadır.Aylık morbidite-mortalite, klinik vaka istatistikleri sunulmaktadır. Ana bilim dalı bünyesinde üreme endokrinolojisi ve İnfertilite ünitesi, Maternal fetal tıp ünitesi ve jinekolojik onkoloji ünitesi hizmet vermektedir.

Kliniğimizde günün her saatinde doğum ve sezaryen, laparoskopik ameliyatlar ( Laparoskopik Kanser ameliyatları, laparoskopik histerektomi, over kisti operasyonları, ileri evre endometriozis operasyonları), açık kanser ameliyatları ( Serviks Kanseri, Endometrium Kanseri, Over Kanseri) idrar kaçırma ameliyatları, histeroskopik cerrahi ( Myom rezeksiyonu, Polip ekzisyonu, endometrial ablasyon, septum rezeksiyonu), ultrasonografik fetal tarama ve prenatal girişimler ( Amniosentez, Kordosentez, Korion villus biopsisi) yapılmaktadır.

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ateş KARATEKE (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Abdülkadir TURGUT (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZDAMAR (Öğretim Üyesi)

Hastane Çalışanları:

Doç. Dr. Necdet SÜER

Doç. Dr. Neşe YÜCEL

Doç. Dr. Kadir GÜZİN

Doç. Dr. Fikret Gökhan GÖYNÜMER

Uzm. Dr. Cemalettin ÖZARPACI

Uzm. Dr. Gamze YETİM ERDEM

Uzm. Dr. Halenur BOZDAĞ

Uzm. Dr. Nilgün TANDOĞAN

Uzm. Dr. Işın KARAASLAN BAŞBUĞU

Uzm. Dr. Taner GÜNAY

Uzm. Dr. Ergün BİLGİÇ

Uzm. Dr. Canan GÖKÇEN

Uzm. Dr. Mehmet BAYRAK

Uzm. Dr. Nazlı KARATAŞ

Uzm. Dr. Telce Ayşen BOZA GÜRBÜZ

Asistanlar:

 Dr. Zelal BALÇIK

Dr. Hacer KAVAK

Dr. Emrah KIZILDAĞ

Dr. Mustafa Serdar YAŞARTEKİN

Dr. Döndü DEMİREL

Dr. Necati Cihan Tanyolaç

Dr. Haydar KAYA

Dr. Ömer Gökhan EYİSOY

Dr. Canan SATIR

Dr. Sinem DEMİRCAN

Dr. Kemal SANDAL

Dr. İdris YETİMOĞLU

Dr. Esra ÇARIKLIOĞLU

Dr. Ertan YURDTAŞ

Dr. Meryem Dilara SAYLAR

Dr. Gül Dilan BOSTAN