CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalımız, eski Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB klinik şefi Prof.Dr.Muhammet Tekin’ in Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı başkanlığına 2011 yılında atanmasıyla kurulmuştur. 

Kliniğimiz, merkez hastanenin birinci katında 18 yatak, Çocuk Hastalıkları hastanesi’ nde 5 yatak, bir lokal ve bir genel ameliyathanesi, Merdivenköy yerleşkesinde 4 poliklinik odası, Çamlıca yerleşkesinde bir poliklinik, Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir çocuk KBB polikliniği, Odyoloji ünitesi, Rinoloji laboratuarı, endoskopi ünitesiyle eğitim ve sağlık hizmetini sunmaktadır. 

Kliniğimizde yıllık 80 bin hastaya ayaktan poliklinik hizmeti verilmekte, 2500 hasta ameliyatı yapılmaktadır. 

KBB Anabilim Dalı Çalışma Alanları: 
Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanemizde ana başlıklar altında sıralanacak olursa; kulak ameliyatları- koklear implant cerrahisi, larenks-hipofarenks kanser ve boyun cerrahisi, burun ameliyatları, endoskopis sinüs ve endoskopik kafatabanı cerrahisi uygulamaları yapılmaktadır. 

Odyoloji ünitemizde odyometrik incelemeler, BERA ve otoakustik emisyon testleri, Rinoloji laboratuarında akustik rinometri ve allerji testleri  yapılmaktadır. 
Cuma günü sabahları, toplu hasta viziti sonrası, seminer, literatür sunumu ve özellikli hastaların tanı ve tedavi sürecinin tartışıldığı eğitim toplantıları  yapılmaktadır. 
 

Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Muhammet TEKİN  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mahmut Tayyar KALCIOĞLU (Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Mehmet Akif KILIÇ (Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Lokman UZUN (Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Gül ÖZBİLEN ACAR (Öğretim üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet HANEGE (Öğretim Üyesi)

Klinik Çalışanları

Op. Dr. Numan KÖKTEN (Başasistan)

Op. Dr. Osman İlkay ÖZDAMAR

Op. Dr. Süha ÖZBİLGEN

Op. Dr. Ali Şefik ÇAĞLAR

Op. Dr. Fikri Can ARIBAL

Op. Dr. Turhan SAN (Başasistan)

Op. Dr. Osman KILIÇ

                              

Asistanlar:

Dr. Servet KARACA

Dr. Emine TİMURLENK

Dr. Tolga ÇİÇEK

Dr. Ozan TÜYSÜZ

Dr. Fatma Rüya TUNÇTÜRK

Dr. Oğuz Kadir EĞİLMEZ

Dr. Çağlayan YAVUZ

Dr. Çğdem ARAZ KAFKASLI