CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Üroloji

Kadromuzda Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu Anabilim Dalı Başkanı olup Üniversite kadrosunda 3 profesör, 2 doçent, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1 Doçent, 4 uzman ve 6 asistan yer almaktadır.

Kliniğimiz 32 yatak kapasitesi ile ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmeti Merdivenköy ve Çamlıca yerleşkesinde verilmekte olup özel yan dal poliklinikleri olarak Üroonkoloji ,Ürojinekoloji, Üriner Sistem Taş Hastalıkları ve Androloji konularında hizmet verilmektedir. Ayrıca Çocuk(Pediatrik) Ürolojisi Polikliniği Merkez Çocuk Hastanesinde yapılmaktadır.

Ayaktan verilen hizmetler arasında ürodinamik incelemeler, üroterapi ve biofeedback yer alırken, üro-onkolojik hastaların kemoterapi ve destek tedavileri günlük yatışla uygulanmaktadır. Kliniğimizde ayrıca ürolojik radyolojik girişimlerden transrektal prostat biopsi, nefrostomi uygulamaları yapılmaktadır.

Modern ürolojik uygulamaların tümünün yapıldığı kliniğimizde ileri laparoskopi, komplike endoürolojik girişimler başarıyla uygulanmakta olup kliniğimiz Üroonkoloji ve Üriner sistem taş hastalıkları konularında bir referans merkezi haline gelmiştir. Multidisipliner çalışmalar içerisinde,  Genel Cerrahi ve Nefrolojiyle beraber böbrek nakli uygulaması başarıyla yapılmaktadır. Bazı uygun böbrek kanserlerinde Radyoloji kliniğiyle beraber (mikrodalga) ablasyon tedavileri uygulanmaktadır.

Yıllık 1800 operasyon ve 6000  in üzerinde poliklinik hasta sayısı olan merkezimizde 1975 yılından beri asistan eğitimi verilmekte olup özellikle minimal invaziv Perkütan, Laparoskopik ve Retrograd intrarenal girişimler konusunda mezuniyet sonrası bütün Türkiyeden gelen üroloji uzmanlarına birebir ve daha geniş katılımlı kurslar Endoüroloji Derneği ile iş birliği içinde verilmektedir. 15 gün 3 ay sürelerle Üroloji Uzmanları uzmanlık eğitimlerini anabilim dalımızda almakta ve kendileri Endoüroloji Derneğiyle birlikte sertifikalandırılmaktadır.

Pubmed ve Scientation İndexte her yıl ortalama 5 adet yeni makale üretimiyle bilimsel çalışmaların ve asistan tez çalışmalarının yürütüldüğü kliniğimiz ayrıca rotasyonel üroloji asistanı da kabul etmektedir. Kliniğimizde şu an değişik Üniversitelerden 2 üroloji asistanı eğitim almaktadır.

İyi yetişmiş ameliyathane personeli ve servis personeli desteğiyle modern ürolojik girişimlerin yapıldığı merkezimizde alt yapı imkanlarımız mükemmel olup yakın zamanda ayaktan Şok Dalga İle Taş Kırma ( ESWL ) tedavisi uygulaması başlayacaktır.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Turhan ÇAŞKURLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN (Öğretim Üyesi-Rektör)

Prof. Dr. Asıf YILDIRIM (Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Bülent EROL (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Mesrur Selçuk SILAY (Öğretim üyesi)

Doç. Dr. Ramazan Gökhan ATIŞ (Öğretim Üyesi)

Klinik Çalışanları: 

Doç. Dr. Cenk GÜRBÜZ

Uzm. Dr. Erol PELTEKOĞLU

Uzm. Dr. Ziya ÜNLÜSOY

Uzm. Dr. Osman Fatih URAL

Uzm. Dr. Ömer Faruk MEMİŞ

Uzm. Dr. Zafer TANDOĞDU

Uzm. Dr. Utku SARI

Asistanlar:

Dr. İsmail ULUS

Dr. Özgür EFİLOĞLU

Dr. Meftun ÇULPAN

Dr. Yavuz Onur DANACIOĞLU

Dr. Furkan ŞENDOĞAN

Dr. Taha UÇAR