CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Misyon-Vizyon

Misyonumuz

• Bilimin rehberliğinde, toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel değerlere sahip, kendini geliştirebilen, yetkin uzman hekimler ve pratisyen hekimler yetiştirmek,

• Ülkemizin ve bölgemizin niteliklerini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak,

• Kamuya sağlık hizmeti verme sorumluluğu içinde sağlık hizmetlerini insan odaklı, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan profesyonel yönetim anlayışıyla sunmak, sorunlara zamanında, uygun ve etkili çözümler üretmek.

Vizyonumuz

Sağlık araştırmaları ve bilimsel yayın konusunda nicelik ve nitelik açısından her yıl daha üst seviyelere yükselebilen, nitelikli hekim ve uzman hekim yetiştirme standartlarının üst düzeyde olduğu, bilimsel araştırma, tanı ve tedavi hizmetlerinde referans merkez olmak.